På efterskole i 10. klasse

Et år på efterskole 10. klasse er tiden til at finde sig selv og hvilken uddannelsesvej man skal gå. Her er der fokus både på dig som menneske, og hvad dine drømme og ønsker er til fremtiden. Bliv klogere på dig selv og din fremtid på VGE.

På VGE betragter vi 10. klasse som et overgangsår mellem grundskole og ungdomsuddannelse. Derfor er det vigtigt for os, at du i 10. klasse får mulighed for at stifte bekendtskab med de krav du vil møde på en ungdomsuddannelse. I 10. klasse på VGE skal du derfor vælge et af to valgfag:  Projektledelse eller Bioteknologi. I disse fag vil du møde et niveau, som svarer til ungdomsuddannelserne.

Vi arbejder målrettet på, at giv dig de bedste forudsætninger for at starte på en ungdomsuddannelse, blandt andet igennem studieteknik, som vi ved at man har glæde af. 

I 10. klasse skal du brobygge til en ungdomsuddannelse, og du skal arbejde videre med din uddannelsesplan.

De elever, der tidligere har gået i 10. klasse på VGE siger, at de valgte 10. klasse fordi - de havde brug for et år til at blive mere moden, et år til at blive fagligt stærke, et år til at spille musik, lave teater,  arbejde med kunst eller at skrive samtidig med, at de arbejdede seriøst med de boglige fag.

Kreative fag

De kreative linjefag er et rigtig godt supplement til de boglige fag.  Evnen til at arbejde intensivt og vedholdende med en kreativ opgave bidrager til de boglige fags fordybelse og omvendt - hvad enten det handler om sammenspil i et band, skiveprocessen  i en novelle, omsætte nye teknikker til et kunstværk eller være del af et teaterstykke, 

Byg dit eget skema i 10. klasse

I 10. klasse på VGE tilbyder vi en lang række af boglige og kreative fag, som betyder, at den enkelte elev kan sammensætte sit eget skema. 

I 10. klasse har man 19  obligatoriske lektioner om ugen, og har så mulighed for at fylde sit skema  op med linjefag og valgfag op til 44 lektioner ugentligt. Det betyder, at du i 10. klasse for alvor har mulighed for gå målrettet efter de linje- og valgfag som har din interesse.

Man skal ikke vælge et linjefag, men man kan vælge helt op til 3 linjefag. Vi tilbyder 5 linjer: musik, musical & teater, kunst, makerspace og forfatter.

Du skal tro på dig selv!

10. klasse på VGE gi´r dig lige det sidste, der skal til for at kunne begynde på din ungdomsuddannelse med et personligt og fagligt overskud.

Valgfag for 10. klasse

Sprog
  • Tysk (4)
Samfundsfag
  • Samfundsfag & historie (2)
Naturfag
  • Fysik/Kemi (3)