På efterskole i 10. klasse

Et år på efterskole i 10. klasse er tiden til at finde sig selv og hvilken uddannelsesvej, man skal gå. Her er der fokus både på dig som menneske, og hvad dine drømme og ønsker er til fremtiden. Du bliver klogere på dig selv og din fremtid på VGE.

På VGE betragter vi 10. klasse som et overgangsår mellem grundskole og ungdomsuddannelse. Derfor er det vigtigt for os, at du i 10. klasse får mulighed for at stifte bekendtskab med de krav, du vil møde på en ungdomsuddannelse. I 10. klasse på VGE skal du derfor vælge et af to valgfag:  Projektledelse eller Bioteknologi. I disse fag vil du møde et niveau, som svarer til ungdomsuddannelserne.

Du får de bedste forudsætninger for at tage din ungdomsuddannelse

Vi arbejder målrettet på at give dig de bedste forudsætninger for at starte på en ungdomsuddannelse, blandt andet ved hjælp af en indføring i studieteknik, som vi ved, at vore elever har glæde af på deres kommende ungdomsuddannelse. 

I 10. klasse på VGE kommer du til du brobygge til en ungdomsuddannelse, og du skal arbejde videre med din uddannelsesplan.

De elever, der tidligere har gået i 10. klasse på VGE, siger, at de valgte 10. klasse, fordi de havde brug for et år til at blive mere moden, et år til at blive fagligt stærke, et år til at spille musik, lave teater, arbejde med kunst eller at skrive samtidig med, at de arbejdede seriøst med de boglige fag.

Kreative fag

De kreative linjefag er et rigtig godt supplement til de boglige fag. Din evne til at arbejde intensivt og vedholdende med en kreativ opgave bidrager til fordybelsen i de boglige fag og omvendt - hvad enten det handler om samspil i et band, skiveprocessen i en novelle, omsætning af nye teknikker til et kunstværk eller deltagelsen i et teaterstykke, 

Byg dit eget skema i 10. klasse

I 10. klasse på VGE tilbyder vi en lang række af boglige og kreative fag, som betyder, at den enkelte elev kan sammensætte sit eget skema. 

I 10. klasse har man 19  obligatoriske lektioner om ugen, og har så mulighed for at fylde sit skema  op med linjefag og valgfag op til 44 lektioner ugentligt. Det betyder, at du i 10. klasse for alvor har mulighed for gå målrettet efter de linje- og valgfag som har din interesse.

Man skal ikke vælge et linjefag, men man kan vælge helt op til 3 linjefag. Vi tilbyder 5 linjer: musik, musical & teater, kunst, makerspace og forfatter.

Du skal tro på dig selv!

10. klasse på VGE gi´r dig lige det sidste, der skal til for at kunne begynde på din ungdomsuddannelse med et personligt og fagligt overskud.

Valgfag for 10. klasse

Sprog
  • Tysk (4)
Samfundsfag
  • Samfundsfag & historie (2)
Naturfag
  • Fysik/Kemi (3)