Fællesmøde

Fællesmøde

På fællesmødet, der holdes en gang hver 14. dag, får vi demokratiet til at virke i praksis. Trivselsudvalget fortæller om deres arbejde og giver bolden op til diskussion om stort og småt fra hverdagen. Det er også her, at nyt fra lærermødet eller kontaktgrupperne drøftes, og eleverne får mulighed for at give deres holdning til kende. Forstanderen deltager på fællesmøderne og fungerer sammen med trivselsudvalgsformanden som mødeleder.

Fællesmødet har som overordnet formål at øge trivslen for alle på skolen, at danne rammen om en velfungerende demokratisk organisation, hvor alle har muligheden for at blive hørt og på den måde bidrage til fællesskabet.