Fransk

Fransk

Formål:
Hvis du vælger fransk, får du undervisning 4 lektioner pr. uge
Hvis du er 10. klasses elev sigter undervisningen mod 10. klasses prøven ( en mundtlig og en skriftlig prøve ). Er du elev i 9. klasse, sigter undervisningen mod Folkeskolens Afgangsprøve ( udtræksprøve ).
Vi bestræber os på at give dig både kundskaber og sproglige færdigheder, så du kan forstå det fransk, der er skrevet og bliver talt, samt at du kan både skrive og tale sproget i mange forskellige situationer.
Et mere diffust mål med undervisningen er at udvikle din bevidsthed om din sprogbrug, din forståelse for sprogets nuancer, og hvordan du bedst bliver bedre til at både tale og forstå fransk og, gennem de tekster, sange, film m.m., vi gennemgår i løbet af undervisningen, at give dig indsigt i både kulturelle så vel som samfundsmæssige forhold i den del af verden, der har fransk som modersmål.

Forudsætning
For at vælge fransk på VGE, skal du have haft fransk fra mindst 8. klasse – eller have tilsvarende forkundskaber. Vælger du fransk, fravælger du samtidig tysk!

Metode
Der undervises både traditionelt i klassen, men også individuelt arbejde, gruppearbejde og projektarbejde anvendes – ligesom TV, computere m.m. inddrages i det daglige arbejde.