Trivselsudvalg

På VGE laver vi cirka en måned efter skolestart et trivselsudvalg, som har til formål at skabe den størst mulige trivsel på skolen og fremme demokratiforståelsen, medansvar og dialogen mellem elever og lærere.
Trivselsudvalget består af en elev fra hver kontaktgruppe samt vores forstander Poul. Vi vælger en trivselsudvalgs-formand, -næstformand og -sekretær, og hele udvalget afholder møder efter behov.

Trivselsudvalget nedsætter også diverse andre udvalg som for eksempel idrætsudvalg, og så arrangerer de masser af hyggelige fællesarrangementer som for eksempel den årlige gallaaften. 

...det siger andre

Det bedste ved VGE er det sociale - alle snakker med alle, og du kan være den, du er. Forholdet til lærerne er også noget helt særligt!

Anne, tidligere elev

Forældrekontakten

Kontakten til vores elev-forældre er særdeles vigtig på VGE. Til informationsmødet i april præsenterer vi skolens personale, mens den egentlige kontakt mellem forældre og kontaktlærer etableres første skoledag. Her fortæller k-læreren sin gruppe inklusiv forældre om de "elev-skole-hjem"-opgaver, der er k-lærerens område. Efter de første par skoleuger mødes vi igen til forældredag i august for at styrke den gode kontakt.
Kontaktlæreren er tovholder på sine k-elevers sociale trivsel og har kontakten til hjemmet, når det er aktuelt og omvendt. 

Forældre er altid hjerteligt velkomne til alle skolens arrangementer, og 6-7 gange om året sender vi nyhedsbrev ud til alle vores forældre. På VGE har vi også årligt to forældrekonsultationer, hvor den første - i september/oktober måned - er en kontaktlærer-konsultation, mens den anden overvejende er en fag-konsultation.

Kontaktgrupper

På VGE vil du som elev være tilknyttet en kontaktlærer, der er bindeleddet mellem dig, skolen og dine forældre.

Kontaktlæreren forsøger hele tiden at være opmærksom på dig og de andre k-elevers trivsel, og du har i løbet af året en løbende dialig med din kontaktgruppelærer. 

Kontaktgruppen, som består af 10-12 elever, samles jævnligt med k-læreren for at hygge, diskutere løst og fast og evemtuelt for at planlægge enkelte fælles-arrangementer og -aktiviteter på skolen i løbet af skoleåret. Desuden arrangerer k-læreren sammen med sin k-gruppe nogle aktiviteter uden for skolen som besøg hos kontaktlæreren, bowlingtur, biograftur, tur til Musikkonservatoriet i Esbjerg, cafébesøg - hvor fælles oplevelse og samværet er i fokus.

Fra starten af skoleåret bor en kontaktgruppes elever sammen på værelser, som ligger tæt på hinanden.

Du kan læse mere om faciliteterne på VGE lige her.