Regler/forventninger

Hverdagen bygger i høj grad på principperne om frihed under ansvar. Med 125 unge under samme tag er det dog nødvendigt med nogle hovedregler, som skal overholdes.

  • Ingen brug af alkohol og euforiserende stoffer hverken på skolen eller til og fra skolen
  • Ingen tobaksrygning på eller uden for skolen
  • Samfundets love og regler skal overholdes
  • Du skal behandle andre, som du vil, at de skal behandle dig

Overtrædelse af reglerne kan medføre bortvisning.

Røgfri skole

VGE er en røgfri skole - hverken elever eller personale ryger på skolen. Da vi støtter de unge i valget af sund livsstil, betyder det, at man under opholdet på VGE er ikke-ryger, både på skolen og til og fra skolen.

Det er desuden ved lov vedtaget, at det er forbudt at ryge på skolens område.