Kontaktgruppe-elever og kontaktlærer

Kontaktgruppe-elever og kontaktlærer

På VGE vil du som elev være tilknyttet en kontaktlærer, der er bindeleddet mellem dig, skolen og dine forældre.

Kontaktlæreren forsøger hele tiden at være opmærksom på sine k-elevers trivsel, og inden for de første 4-6 uger af skoleåret har k-læreren en trivsels- og udviklingssamtale med hver enkelt k-elev, hvorefter forældrene kontaktes med henblik på gensidig information.

Kontaktgruppen, som består af ca. 10 elever, samles jævnligt med k-læreren for at hygge, diskutere løst og fast og evt. for at planlægge enkelte fælles-arrangementer og -aktiviteter på skolen i løbet af skoleåret. Desuden arrangerer k-læreren sammen med sin k-gruppe nogle aktiviteter uden for skolen, - fx. besøg hos kontaktlæreren, bowlingtur, biograftur, tur til Musikkonservatoriet i Esbjerg, cafébesøg - hvor fælles oplevelse og samværet er i fokus.

For at styrke forholdet mellem kontaktlærer og kontaktelever skal de sammen tilrettelægge og afvikle en weekend, hvor k-læreren har tilsyn. Denne weekend er således bliveweekend for kontaktgruppen.

Fra starten af skoleåret bor en kontaktgruppes elever sammen på værelser, som ligger tæt på hinanden.