Keramik

Keramik

Keramik er faget, hvor der arbejdes med et fantastisk materiale, der er næsten uden grænser. I begyndelsen af skoleåret arbejdes med bundne opgaver, hvor de klassiske teknikker prøves. Der arbejdes med udforskning af den formelle skulptur og et udtryksfuldt formsprog. Der vil kunne stiftes bekendtskab med forskellige lertyper, såsom rød-, blå-, hvid-, papir- og rakuler.     

Vi vil arbejde både teoretisk og praktisk med brænding og glasering ligesom både form, analyse og eksperimenter vil have en fremtrædende plads i undervisningen. Senere i forløbet vil man kunne vælge sine opgaver frit.

Der vil i løbet af året blive afholdt udstillinger af det færdige arbejde.