Kunstlinje

Masser af kunst & kreativitet

På kunstlinjen kan du afprøve dit kunstneriske og kreative talent. Du lærer at eksperimentere med mange forskellige materialer og teknikker, og du bliver udfordret på din forestilling om, hvad kunst er.

De vigtigste forudsætninger for at deltage på kunstlinjen er lyst til at lade sig inspirere og udtrykke sig i kunst. Du kan få 3-9 lektioners kunstlinje om ugen, derudover kan du også vælge det kreative fag keramik.

Underviserne

Dine undervisere på linjen har selv erfaring med at arbejde med kunst. De har forskellig uddannelsesmæssig baggrund, og har alle en stor viden om teknikker, materialer og det at få en god idé. De er nysgerrige og ambitiøse og vil gøre alt, hvad de kan, for at du udvikler dit personlige udtryk inden for kunstfeltet.

Kunst-film-projekt - Opgaven lød: Eleverne er væk, hvor blev de af?

Posted by Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole on 15. august 2014

Kreativ idéudvikling

På kunstlinjen arbejder vi bl.a. med det at tænke kreativt og  få en idé. Du har måske alle de lækre materialer, men det kan være svært at komme i gang – derfor arbejder vi på kunstlinjen med det at få den gode idé.

Ved at se på andres kunst, høre om deres tanker og afprøve deres teknikker, kan du blive klogere på, hvordan dit personlige udtryk skal være. Du kan også tage udgangspunkt i musik, tekst, fotos, dig selv eller samfundet og bearbejde det kreativt i din kunst. At være  kreativ og arbejde med at udvikle sin kunst,  oplever vi også har en positiv indflydelse på evnen til at tænke kreativt og innovativt i de boglige fag. 

Lyden af koncentration

Tegning - et valgfag på VGE

Posted by Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole on 20. august 2015

Teknikker og materialer

Undervisningen er opbygget i moduler og indeholder indføring i forskellige teknikker og materialer. Der arbejdes med 2-dimensionelle udtryksformer som tegning, maleri, collage, grafik, elektronisk billedbehandling og digital videofremstilling.

Der arbejdes også med 3-dimensionelle udtryksformer som skulptur, relieffer og installationer. I undervisningen vil du komme til at eksperimentere med materialer og teknikker, men du vil også arbejde med teknikker, hvor der er brug for, at du øver dig meget – f.eks. når du skal lære at tegne menneskets proportioner.

Vi tager din kunst alvorligt

Der er masser af lejlighed til at udtrykke din kreativitet og vise din kunst på forskellige udstillinger.

Obligatoriske linjefag

På kunstlinjen har du kun ét obligatorisk fag. Til gengæld er det hele 5 timer om ugen. Og du kan selvfølgelig også bruge kunstværkstedet i din fritid.

Kunst

Valgfag - kunst

Du kan supplere det obligatoriske linjefag med valgfag inden for kunst, og komme op på 9 timers kunst om ugen.

TegningKeramik

Kom og oplev vores efterskole

Kom til besøgsdag på VGE tirsdag d. 9. oktober kl. 16:30. Eller book et personligt besøg på en dag som passer jer.

Læs mere

Valg af linjefag

Du kan vælge op til 3 linjer, men du behøver ikke at vælge en linje. Hvis du ikke vælger en linje, sammensætter du dit skema med sprogfag og valgfag.

Hvor mange timer skal jeg have?

Du skal have min. 34 lektioner – maks. 44 lektioner. Timerne starter kl. 8.00, og strækker sig til ud på eftermiddagen. Nogen gange har du undervisning om aftenen.

Hvor mange timer kan jeg frit vælge?

I 9. klasse er der 31 obligatoriske timer, og du kan vælge op til 13 linjefags- og valgfags timer. I 10. klasse er der 19. obligatoriske timer, og du kan vælge op til 25 linjefags- og valgfags timer.