Studieteknik- & produktion

Studieteknik- & produktion

Studie/teknik og produktion er et fag hvor man får mulighed for at lære alt omkring det at indspille og mixe en cd.

- Faget tilbydes i 2 lektioner om ugen. Der er dog kun mulighed for at være 6 elever på holdet.

- I tilfælde af flere tilmeldinger, så skal hver elev aflevere en skriftlig ansøgning om hvorfor de godt kunne tænke sig at få faget og om deres erfaringer og forventninger til faget.

- Når man har faget, giver det også mulighed for at bruge studiet i fritiden til at rode med egne produktioner.

- Man skal være i besiddelse af en bærbar PC, da vi stiller et software program til rådighed, som er nerven i vores produktion.

- I slutning af forløbet kommer man til at mixe vores sammenspils cd som bliver lavet hvert år.

- Der vil være noget forberedelse forbundet med faget.

- I løbet af skoleåret kommer vi bl.a. ind på: optageteknik, gennemgang af hvordan et moderne studie er bygget op, undervisning i Cubase Essential, produktionsteknik, mixning.