Biologi

Biologi

Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Der skal lægges særlig vægt på forståelsen af sammenhænge.

Undervisningen skal i videst mulig omfang tage sit udgangspunkt i elevernes egne oplevelser, undersøgelser og opfattelser samt søge at fremme deres glæde ved naturen og lyst til at beskæftige sig med biologiske emner og problemstillinger.

Elevernes ansvarlighed overfor natur og miljø skal videreudvikles, og undervisningen skal bidrage til at skabe grundlag for stillingtagen og handlen i forhold til menneskets samspil med naturen.

Undervisningen vil være fordelt i to grupperinger: En gruppering omkring: Menneskets krop - Hvordan er vi opbygget og hvordan fungerer vi? Kostlære - hvad er sundt at spise og hvad er ikke? Træningslære - hvordan fungerer min krop på forskellige typer af træning og hvad er sundt for mig? Evolutionslæren, cellelære, lidt mikrobiologi, genetik- kloning - arvelighedslære.

Den anden gruppering handler om naturen omkring os. Her tænkes især i økologiske rammer. Eleverne præsenteres for skoven som økosystem og tillige havet og søen som økosystem, foruden dette præsenteres eleverne for følgende tre kredsløb: Vandkredsløbet, kulkredsløbet samt nitrogenkredsløbet. Man forholder sig også til, hvad den stigende globalisering har af følger for naturen.

Naturen vil inddrages med enkelte forsøg til belysning af forskellige biologiske aspekter.

Undervisningen vil foregå i en blanding af lærerstyret undervisning samt gruppeundervisning. Der er afsat 2 ugentlige lektioner til undervisningen.

FAKTA

Bagved VGE er der en lille sø. Det er eleverne fra årgang 2011/12, der har gravet den i en weekend.