Fysik/Kemi

Fysik/Kemi

Fysik er obligatorisk i 9. klasse. Der undervises i 3 lektioner pr. uge – 2 lektioner i fysik, 1 lektion i kemi. Fysik er valgfrit i 10. klasse, men prøveforberedende. Der undervises 3 lektioner pr. uge – 2 lektioner i fysik, 1 lektion i kemi.

Formål:
Ud over at honorere kravene til Folkeskolens afgangsprøver er det skolens ønske og mål, at eleverne får tilstrækkelig viden til både inden for fysik og kemi at kunne forholde sig sagligt kritisk over for den verden, de lever i.

Mere specifikt drejer det sig om viden inden for kemiske stoffer, fysiske og kemiske begreber og modeller, atomkerneprocesser – naturvidenskabelig erkendelse ( Universets opbygning og historie – teknologi ) – den praktiske anvendelse af kemi og fysik i hverdagen – og ikke mindst at træne relevente arbejdsmetoder og tankegange.

Forløb ( 9. klasse ):

I løbet af året behandles bl.a. følgende emner og delemner:

Kemi: Grundstoffer, atomet, ioner, syrer, baser, salte

Fysik: Magnetisme, elektromagnetisme, induktion, vekselstrøm, energi, kernefysik, radioaktivitet, el-lære

Sammenhænge: Stofkredsløb, gamle og nye verdensbilleder 

Forløb ( 10. klasse ):
I løbet af året behandles bl.a. følgende emner og delemner:

Kemi: Atomets opbygning, det periodiske system, kemiske forbindelser, syrer, baser, salte

Fysik: Svingninger, bølger, lyd, lys, radioaktivitet, kerneomdannelse

Sammenhænge: Gamle og nye verdensbilleder

FAKTA

Bioteknologi er et nyt 10. klasses fag på VGE.

Det er en god idé at tage faget, hvis man har lyst til at få Bioteknologi som A-fag på STX eller HTX.