Geografi

Geografi

Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af de naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og i andre lande samt samfundets udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer.

Undervisningen skal bygge på elevernes egne iagttagelser, oplevelser og undersøgelser og på geografiske kilder, så de udvikler interesse for selv at udbygge deres viden om omverdenen.

Undervisningen skal fremme elevernes forståelse af fremmede kulturer og give dem mulighed for at udvikle engagement, selvstændig stillingtagen til og ansvarlighed over for problemer vedrørende udnyttelse af naturgrundlag, ressourcer og den kulturskabte omverden og konsekvenserne for miljø og levevilkår.

Mere specifikt er undervisningen bygget op i en naturgeografisk del samt en kultur/samfundsgeografisk del.

I den naturgeografiske del er indeholdt undervisning om: Universet og jordens placering i dette, opbygning og nedbrydning af bjerge og kontinenter, det geodynamiske kredsløb, erosion af forskellige områder, naturlige og menneskeskabte. Is og gletcheres funktion og virke, læren omkring klimazoner og plantebælter, klimatologi, læren omkring jordens indre og de processer, der danner og har dannet vores kontinenter (Lithosfærepladernes bevægelser - jordskælv og vulkanisme).

I den kulturgeografiske del er indeholdt undervisning om: Befolkningslære(demografi)sprog - kultur - størrelse - aldersfordeling - by og landbefolkning, Samfundsøkonomien (primære-sekundære og tertiære erhvervstyper og deres fordeling i et samfund), forholdet mellem I-lande og Ulande og den dertil hørende problematik omkring globalisering, befolknings og velstandseksplosionen samt planlægningen af fremtiden med megabyer (det grundlæggende for det åbne samfund contra udviklingslande med primært lukkede samfundsstrukturer).

Undervisningen vil foregå med en blanding af lærerundervisning samt undervisning i grupper. Undervisningen er berammet til 2 letioner ugentlig.

FAKTA

Går du i 9. klasse kan du komme til prøve i enten Geografi, Samfundsfag eller Historie.