Historie

Historie

Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. Det sker ved at fremme deres indsigt i, at mennesker er historieskabte såvel som historieskabende.

Ved at arbejde med samspillet mellem fortid, nutid og fremtid skal eleverne udvikle deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Herved skal de videreudvikle deres forståelse af og holdning til egen kultur, andre kulturer og menneskers samspil med naturen.

Undervisningen skal give eleverne mulighed for overblik og fordybelse i vedkommende historiske kundskabsområder og fremme deres indsigt i kontinuitet og forandring. Undervisningen skal bygge på og stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vudering og fremme deres lyst til at videregive og skabe historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden.

Derudover skal der fremelskes en bevidsthed omkring demokratibegrebet og dannelsen af folkestyret som de bærende kraft i det samfund som eleverne er en del af via viden omkring den historiske udvikling i verden.

Den historiske periode fra Wienerkongressen i 1815 efter Napoleonskrigen til 1990'erne, hvor det nye verdensbillede efter den kolde krig blev skabt, betragtes som et vigtigt fundament for undervisningen.

Undervisningen foregår både som lærestyret undervisning og som gruppeundervisning afhængig af situationen.

FAKTA

Vidste du at vi i Danmark fik vores første grundlov i 1849 d. 5. juni.