Kulturhistorie

Kulturhistorie

På VGE undervises der i kulturhistorie i 1 lektion/ugentlig eller kombineret med det daglige tekstarbejde i faget dansk. Både 9. og 10. klasserne har kulturhistorie. Hensigten med faget er at give eleverne kulturhistorisk viden og forståelse. Intentionen er i bedste fald at give eleverne et kulturhistorisk overblik eller i det mindste at få dem til at se en historisk og litteraturhistorisk ”rød tråd”.


Indhold
Såvel europæisk som dansk kulturhistorie belyses via historisk, idéhistorisk, samfundsmæssig, kunsthistorisk og litteraturhistorisk indsigt. Materialet til undervisningen hentes fra fagbøger, medier, internettet, aviser mv. Følgende perioder kan være eksempler på fokusområder: Vikingetiden, middelalderen, renæssancen, barokken, oplysningstiden, romantikken, det moderne gennembrud, det folkelige gennembrud, 1920’erne, 1930’erne, 1940’erne, modernismen, 1970’erne, postmodernismen, minimalismen.

Metode
Noget af undervisningen kan være forelæsning, men der arbejdes ofte i projektform, hvor viden søges på internettet. Eleverne opøves i denne sammenhæng i vidensformidling via powerpoint-shows kombineret med foredrag. Kulturhistorieundervisningen er til dels tværfaglig, da den i højeste grad understøtter danskfaget.