Samfundsfag

Samfundsfag

Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk samfund. Inddragelse af det omkringliggende samfund vha. artikler, diskussion af aktuelle begivenheder ol. vil være en naturlig del af undervisningen. Der undervises i samfundsfag én time om ugen i 9. klasse. Herudover er der ca. 8 fagdage i samfundsfag i løbet af året, hvilket medfører, at det reelle timetal i faget svarer til 2 ugentlige lektioner.

FAKTA

Det er kun i 9. klasse at samfundsfag er obligatorisk.

Du kan vælge samfundsfag/historie som valgfag i 10. klasse.