Fysik & kemi

Fysik & kemi

- et 10. klasses valgfag

Fysik er valgfrit i 10. klasse. Der undervises 3 lektioner pr. uge – 2 lektioner i fysik, 1 lektion i kemi.Formål:Ud over at honorere kravene til Folkeskolens afgangsprøver er det skolens ønske og mål, at eleverne får tilstrækkelig viden til både inden for fysik og kemi at kunne forholde sig sagligt kritisk over for den verden, de lever i.

Mere specifikt drejer det sig om viden inden for kemiske stoffer, fysiske og kemiske begreber og modeller, atomkerneprocesser – naturvidenskabelig erkendelse ( Universets opbygning og historie – teknologi ) – den praktiske anvendelse af kemi og fysik i hverdagen – og ikke mindst at træne relevente arbejdsmetoder og tankegange.

Forløb ( 10. klasse ):

I løbet af året behandles bl.a. følgende emner og delemner:

Kemi: Atomets opbygning, det periodiske system, kemiske forbindelser, syrer, baser, salte

Fysik: Svingninger, bølger, lyd, lys, radioaktivitet, kerneomdannelse

Sammenhænge: Gamle og nye verdensbilleder

FAKTA

På VGE har vi et helt nyt og stort fysik-kemi lokale - måske er det skolens bedste undervisningslokale!