Samfundsfag & historie

Samfundsfag & historie

Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk samfund. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler historie- og samfundsbevidsthed, kritisk sans og færdighed i at iagttage, analysere og vurdere nationale og internationale samfundsforhold og konflikter.

Vi kommer til at arbejde med emner som styreformer og demokratibegreber, dansk og international politik og velfærdsstaten. Internationale organisationer herunder bla. EU, NATO og FN. Vi skal også rundt om globalisering, indvandring og integration, miljø, menneskehandel, skyld og straf. Ikke mindst vil vi have fokus på aktuelle problemer og konflikter, der dukker op i årets løb.

 

FAKTA

Samfundsfag og historie er et valgfag for 10. klasse.
I 9. klasse er samfundsfag og historie obligatorisk.