På VGE bliver du helt klar til din ungdomsuddannelse

På VGE lægger vi vægt på, at du i løbet af dit år på efterskolen bliver uddannelsesparat. At blive uddannelsesparat handler både om det faglige, det sociale og det personlige.

De fleste af vores elever begynder på en gymnasial uddannelse efter VGE. Her får du mange lektier, så derfor lærer du på VGE at forberede dig til undervisningen. Hver aften er der lektiecafé, hvor du har mulighed for at få hjælp af en lærer. Eleverne er gode til at samarbejde om at få lavet deres lektier, og specielt matematiklærerne er velkomne gæster i lektiecaféen.

Derudover får du i løbet af det første stykke tid på skolen undervisning i faget studieteknik. 

 

Sanne fortæller

Uddannelsesvejledning på VGE

På VGE skal alle tage del i uddannelsesvejledningen. Her vil du komme til at møde gruppevejledning, individuel vejledning og integreret vejledning. Mindst to gange om året skal  du til en vejledningssamtale ved en skolens vejledere. Her vil du få mulighed for at vende dine overvejelser omkring valg af ungdomsudddannelse og studieretning.

Målet er, at du vælger den uddannelsesvej, som er den rigtige for dig.

Vejledningen på VGE retter sig selvfølgelig mod uddannelsesvalg. Men vi kommer også omkring personlig udvikling, da det hænger uløseligt sammen.

Få et forspring - et år på VGE giver en god start på ungdomsuddannelserne

Vores "gamle" VGE-elever, der er startet i gymnasiet, oplever tydeligt, at de har fået et forspring i de boglige fag. Når man for eksempel har haft fire timers spansk om ugen med Helene og får begynderspansk på gymnasiet, så har man et forspring.

Eller hvis man har haft latin med Lars fire timer om ugen, eller fysik/kemi med Lise Jepsen og så videre.

De gymnasiale uddannelser er bare nemmere efter et år på VGE.  Du er godt klædt på fagligt, og du har også en bedre studieteknik. Det oplever mange er en stor hjælp.

På lærerværelset samarbejder vi med de forskellige ungdomsuddannelser. Vi søger bestandigt at tilpasse vores skole, så den matcher kravene til ungdomsuddannelserne. Derfor tilbyder vi for eksempel også fagene Latin, Bioteknologi, Cambridge-engelsk og Projektledelse som et supplement til de traditionelle boglige fag.

...det siger andre

Da jeg startede i gymnasiet, kunne jeg mærke, at jeg var meget bedre forberedt end mange af mine klassekammerater. Det var en stor fordel, at jeg allerede havde lært meget om studieteknik, da lektierne ramte!"

Marie, tidligere VGE-elev