Bliv uddannelsesparat

På VGE lægger vi vægt på, at du i løbet af dit år på efterskolen bliver uddannelsesparat. At blive uddannelsesparat handler både om det faglige, det sociale og det personlige.

De fleste af vores elever starter på en gymnasial uddannelse efter VGE. Her får du mange lektier, så derfor lærer du på VGE at forberede dig til undervisningen. Hver aften er der lektiecafé, hvor du har mulighed for at få hjælp af en lærer. Eleverne er gode til at samarbejde om at få lavet deres lektier, og specielt matematiklærerne er velkomne gæster i lektiecaféen.

Derudover får du i løbet af det første stykke tid på skolen undervisning i faget studieteknik. 

Sanne fortæller

Uddannelsesvejledning på VGE

På VGE skal alle tage del i uddannelsesvejledningen. Her vil du komme til at møde gruppevejledning, individuel vejledning og integreret vejledning. To gange om året - mindst - skal  du til en vejledningssamtale ved en skolens vejledere. Her vil du få mulighed for at vende dine overvejelser omkring valg af gymnasium og studieretning.

Det er bestemt også en mulighed at få vejledning rettet mod andre ungdomsuddannelser end gymnasiet. Målet er, at du vælger den uddannelsesvej, som er den rigtige for dig.

Vejledningen på VGE retter sig selvfølgelig mod uddannelsesvalg. Men også personlig udvikling og mere eksistentielle områder bliver prioriteret.

Få et forspring - et år på VGE giver en god start på ungdomsuddannelserne

De "gamle" VGE-elever, der er startet i gymnasiet, oplever tydeligt, at de har fået et forspring i de boglige fag. Når man f.eks. har haft 4 timers spansk om ugen med Helene - og så starter med begynderspansk på gymnasiet - ja så har man et forspring.

Eller hvis man har haft Latin med Lars 4 timer om ugen, eller fysik/kemi med Lise Jepsen...

De gymnasiale uddannelser er bare nemmere efter et år på VGE, man er godt klædt på fagligt, men man har også en bedre studieteknik. Det oplever mange er en stor hjælp.

På lærerværelset samarbejder vi med Gymnasiet og HTX. Vi søger bestandigt at tilpasse vores skole, så den matcher kravene til et moderne gymnasieliv. Derfor tilbyder vi også fagene Latin, Bioteknologi, Cambridge-engelsk og Projektledelse, som et supplement til de traditionelle boglige fag.