Bestyrelsen

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for skolens ve og vel. Bestyrelsen på VGE består af syv personer:

Formand:
Gitte Thorup, Troldhøj Alle 12, 6800  Varde

Næstformand:
Steen Liestmann

Sekretær:
Jesper Christensen

Medlemmer:

Jesper Vitved Jensen, Hanne Theut, Goranka Sohnemann, Jytte Bollerup 

 

Læs om skolekredsen her

Efterskolens drift

På skolekredsens årlige generalforsamling vælges repræsentanter til skolens bestyrelse, som desuden består af en medarbejderrepræsentant og forstanderen - de to sidstnævnte dog uden stemmeret.

På generalforsamlingen aflægger bestyrelsesformand og forstander beretning om skolens drift, regnskabet fremlægges, og det årlige kontingent for medlemskab af skolekredsen fastsættes. Det er også stedet, hvor aktuelle skolespørgsmål kommer op til diskussion.

Udvikling og dagligdag

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen. Det vil blandt andet. sige, at den skal godkende budget og regnskab samt kursus- og undervisningsplan. På bestyrelsesmøderne taler vi om emner som skolens dagligdag, byggeri og vedligeholdelse og desuden holdninger og værdier i relation til skolen. Efter behov afholdes fællesmøde med skolens personale.

Bestyrelsen ansætter, i samarbejde med forstander og medarbejdere, skolens personale. Som bestyrelsesmedlem bliver man løbende orienteret om skolens dagligdag.