Et skoleophold er på 42 uger. Ugeprisen er i skoleåret 22/23 2.570 kroner, før det indkomstafhængige tilskud er trukket fra

Ved tilmelding betales yderligere et tilmeldingsgebyr på 1000 kr.

I november måned i året før skolestart betales 1500 kr., som dækker bl.a. skolejakke, administrationsudgifter, højskolesangbog etc. 

Årets rejser er med i prisen.

Beregn din pris for et efterskoleophold på VGE HER.