Hvad koster det at gå på VGE?

Et skoleophold er på 42 uger. Ugeprisen er i skoleåret 2024/25 2.795 kroner, før tilskuddet er trukket fra. Alle familier får tilskud, men det afhænger af jeres indkomst som forældre.

  • Vi opkræver desuden 1.000 kroner i indmeldelsesgebyr, når dit barn er blevet tilbudt en plads på skolen. 
  • I september måned i året før skolestart betales 2.000 kroner, som dækker administrationsudgifter frem mod skolestart. Beløbet er et depositum, der bliver modregnet den sidste rate i maj i elevens efterskoleår. Dette beløb tilbagebetales dog ikke ved frameldelse inden skolestart, eller hvis skoleåret ikke gennemføres.
  • Den 1. januar i året, hvor eleven skal begynde på skolen, opkræves 2.000 kroner for at fastholde pladsen, da vi desværre oplever, at nogle holder på flere pladser på flere skoler længe uden at beslutte sig. Beløbet er et depositum, der bliver modregnet den sidste rate i maj i elevens efterskoleår. Dette beløb tilbagebetales dog ikke ved frameldelse inden skolestart, eller hvis skoleåret ikke gennemføres.
  • Den 1. april inden skolestart betales en startpakke på 2.500 kroner. Beløbet dækker administrations udgifter vedrørende skemalægning samt skoletøj, højskolesangbog med mere som udleveres ved skolestart. De 2500 betales ikke tilbage ved frameldelse inden skolestart.

Prisen for skoleåret dækker undervisningsmaterialer, kost, logi og årets rejser. Der kommer altså ingen ekstra regninger i løbet af året på VGE!

Alle får tilskud til et efterskoleår

Prisen, som I skal betale, er dog noget mindre, da staten giver et tilskud til alle familier afhængig af husstandens indkomst.

Tryk på knappen herunder for at beregne, hvad et efterskoleophold koster for jeres familie, efter at den statslige elevstøtte er fratrukket.

Mere om støtte og månedlige rater

Staten beregner tilskuddet ud fra husstandens samlede indkomst i det kalenderår, der ligger to år før skolestart.

Den statslige elevstøtte søges via VGE og udbetales direkte til os, hvorefter vi fratrækker den statslige støtte fra de skolepenge, som I bliver opkrævet. Skolepengene betales i 10 månedlige rater. Første rate opkræves i begyndelsen af juli 2023.

Særlige muligheder for økonomisk støtte

Hvis I har svært ved at betale et efterskoleophold, er det muligt at søge om lokal efterskolestøtte hos os, når jeres unge menneske er optaget som elev. Lokal efterskolestøtte er en pulje, der er øremærket til at hjælpe familier, der har svært ved at finansiere et efterskoleophold, selvom de får statslig elevstøtte.

Hvilke familier, der kan få tildelt lokal efterskolestøtte, er baseret på en konkret individuel vurdering fra skolens side.

I denne vurdering indgår typisk følgende faktorer:

1. At familiens sociale situation er præget af sygdom, arbejdsløshed eller lignende. Måske kædet sammen med en betydelig indtægtsnedgang.

2. At familien er kommet i klemme på grund af eventuelle uhensigtsmæssigheder i elevstøttereglerne.

3. Ønsket om at hjælpe en elev til gennemførelse af efterskoleopholdet, selv om familien rammes af økonomiske problemer i løbet af skoleåret.

4. Andre forhold.

Tildeling af lokal efterskolestøtte tager udgangspunkt i andre forhold og indtægtsforholdene i det kalenderår, eleven begynder på skolen. Tildeling af støtte ligger typisk i intervallet mellem 4.000 og 10.000 kr. Bevilget støtte bortfalder automatisk ved afbrydelse af skoleopholdet, uanset årsag.

Der skal søges inden 20. maj 2022, hvis puljen ikke er brugt, kan der søges efterfølgende.

Hvis I har behov for at søge lokal efterskolestøtte, skal I udfylde et ansøgningsskema, som vi sender ud til alle kommende elever i foråret inden skolestart.

I er altid velkommen til at kontakte os på skolens kontor for at høre mere om mulighederne for at søge lokal efterskolestøtte