Tilmelding

Vi har enkelte ledige pladser til skoleåret 2020/21 - både i 9. klasse samt 10. klasse

Kontakt os derfor gerne, hvis du vil høre mere, eller tilmeld dig herunder:

Tilmelding til skoleåret 2020/21
Tilmelding til skoleåret 2021/22 
Tilmelding til skoleåret 2022/23

Tilmeldingsbetingelser

1. Tilmelding sker elektronisk på skolens hjemmeside. Man tilmelder sig det ønskede skoleår. Vælg link

2. Tilmelding kan kun ske efter besøg på skolen, hvor eleven og forældrene bliver vist rundt på skolen og deltager i et informationsmøde med skolens forstander.

3. Tilmeldingen er først bindende, når skolen har modtaget den elektroniske tilmelding og indmeldelses-gebyr på 1000,00 kr. Gebyret tilbagebetales ikke.

4. Hvis man lider af sygdomme, der kræver særlig behandling, tager medicin og/eller ikke kan tåle bestemte medicinpræparater, skal det oplyses i forbindelse med tilmeldingen.

5. I november måned året før starten af skoleopholdet udsendes indbetalingskort på 1.500 kr. til indbetaling af startpakkegebyr, som bl.a. dækker sangbog, jakke/ hættetrøje, trafikvest, musiklinjens cd og teaterlinjens cd-rom, ringbind m.m. Beløbet tilbagebetales ikke, dog tilbagebetales 500,00 kr., hvis framelding sker inden 1. april i det år, hvor skoleopholdet starter.

6. Ugeprisen for opholdet i skoleåret 2019/2020 er kr. 2.395,00. Der tages forbehold for prisstigninger begrundet i ændringer af tilskudslovgivningen og/eller prisudviklingen. Skolen fremsender før skoleårets start skema til ansøgning om statsstøtte.

7. Underskriveren – far, mor, værge – har det økonomiske ansvar i forbindelse med skoleopholdet, herunder betaling af 3.500,00 kr., hvis skoleopholdet afbrydes i utide, uanset om afbrydelsen sker på elevens/forældrenes eller skolens foranledning. Det bemærkes, at der ved afbrydelsesbetaling ikke ydes nogen form for stats- eller kommunestøtte.