Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning på VGE

Målsætning

  • Alle elever skal tilbydes vejledning
  • Valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og samfundet
  • Eleverne får viden om og indsigt i de uddannelsesmuligheder, der tilbydes efter 9. og 10. klasse
  • Eleverne bliver bevidste om, hvad deres ungdomsuddannelse indebærer af fag, lektier og fritid
  • Elever med behov for afklaring i forbindelse med videre uddannelse tilgodeses bedst muligt
  • Eleverne bliver i stand til selv at søge og anvende informationer - herunder IT-baserede informations- og vejledningstilbud - om valg af uddannelse
  • Hver elev opnår størst mulig sikkerhed med hensyn til valg af ungdomsuddannelse
  • Eleverne tilmelder sig og gennemfører den ungdomsuddannelse, der har størst sammenhæng med deres videre uddannelsesønske

Årsplan for vejledningen

Måned Aktivitet
AugustTilmelding til brobygning for 10. klasse
SeptemberUdviklingssamtale med kontaktlæreren
Oktober-novemberForældrekonsultation med kontaktlæreren
Oktober-november

Første vejledningssamtale
Begyndende afklaring af uddannelsesønske

NovemberIntroduktion til OSO-opgaven for 10. klasse
November - uge 4610. klasse i 1 uges brobygning
NovemberIntensivt arbejde med OSO-opgaven
DecemberInformationsaften om de gymnasiale ungdomsuddannelser
Januar - februar2. vejledningssamtale
JanuarFaglærerkonsultation
Januar - februarDer arbejdes med uddannelsesplaner
Januar - febuarÅbent hus hos ungdomsuddannelserne
FebruarTilmeldingsskema til ungdomsuddannelserne færdiggøres
FebruarUddannelsesplanerne færdiggøres senest 24. februar
MartsSkemaerne sendes til de først prioriterede skoler
MajEleverne får besked om optagelse fra ungdomsuddannelserne
JuniVGE indberetter valg af ungdomsuddannelse til UU-centre og/eller hjemkommunen

Information

I 9. og 10 klasse skal hver enkelt elev udarbejde en uddannelsesplan, der rækker 3-5 år frem i tiden. Planen sendes sammen med elevens FTU-skema (FTU er en forkortelse af Fælles tilmelding til Ungdomsuddannelserne) til den skole, hvor vedkommende påregner at tage sin ungdomsuddannelse.

Indsendelsesfristen er 01. marts. Vi sørger for, at eleven får udleveret de relevante skemaer og instrurerer i udfyldelse af skemaerne - uanset om udfyldelsen sker via nettet eller på papir. Vi sørger efterfølgende for, at skemaerne i udfyldt form tilgår den uddannelsesinstitution, der er prioriteret først.

Uddannelsesvejledningen varetages af undertegnede. I er som forældre altid velkomne til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål om jeres barns fremtid efter skoleåret på VGE. Jeg træffes normalt på kontoret - tlf. 75 22 11 93 - mellem kl. 8.30 og 17.00. I er også velkomne til at kontakte mig på min e-mail: lh@vge.dk

Venlig hilsen

Lise Hadrup

Viceforstander og uddannelsesvejleder

Nyttige links:

www.ug.dk

www.optagelse.dk

Alle skoler/uddannelsesinstitutioner har deres egen hjemmeside, hvor de relevante oplysninger kan fås.

Nyttige links

www.ug.dk finder du alt, hvad der er vær at vide om uddannelser i Danmark og udlandet.

 

http://www.ug.dk/evejledning.aspx kan du få e-vejledning - mange VGE elever bruge denne funktion, når de sidder derhjemme og diskuterer deres fremtid med forældrene!