Rasmus Andersen

Rasmus Andersen

Fag:
Debatfag, løbemotion, morgensamlinger og tv-avis.

Uddannelse og erfaringer:
Rasmus tiltrådte som forstander på VGE i 2011. Han er oprindelig uddannet lærer og har bla. haft ansættelser på TH-Langs Skole, Fjordvang Ungdomsskole og Ungdomshøjskolen ved Ribe, hvor han også var viceforstander.

I 2008 tog Rasmus til Grønland for at etablere Grønlands første efterskole, Efterskole Villads Villadsen i Qasigiannguit i Diskobugten. Efter et år som projektleder og grundlægger fungerede Rasmus som skolens forstander i skolens to første leveår.

Rasmus er aktiv løber, han sejler kajak og ses ofte i skovene rundt omkring efterskolen.

Rasmus bor sammen med Lise og deres tre børn i forstanderboligen lige ved VGE.