Lars bor i Tistrup og er næsten nabo til Lise Christensen.

Lars er skolens lærer i faget latin. Han er præst og har ud over undervisningen på VGE også job som præst. Blandt andet er Lars tilknyttet som feltpræst ved militæret.

Lars bidrager altid med med godt humør og lun vestjysk humor.