Brobygning

Brobygning

Fra og med skoleåret 2010-11 er den obligatoriske brobygning til ungdomsuddannelserne for 10. klasse blevet ændret fra 2 uger til nu 1 uge. UU Sydvestjylland, som tilrettelægger brobygningen, har besluttet at tilbyde et valg mellem i princippet 2 muligheder, som eleverne kan vælge imellem. Deres valg skal træffes allerede i slutningen af august, da jeg som skolevejleder skal tilmelde dem allersenest 4. september.

1. mulighed
1 uge på en erhvervsuddannelse - eksempelvis handelsskolens grunduddannelse, social- og sundhedsskolen eller én af de traditionelle uddannelser på teknisk skole - bil, fly og andre transportmidler, bygge og anlæg, krop og stil, mad til mennesker, strøm, styring og it.

2. mulighed
En kombinationsløsning, hvor man vælger en pakke med 2 dage på en erhvervsgymnasial ungdomsuddannelse ( hhx eller htx )kombineret med 3 dage på det almene gymnasium - stx.

Man kan ikke vælge en erhvervsuddannelse i kombination med en gymnasial uddannelse, ligesom man heller ikke kan vælge hverken 1 uge på stx eller en kombination mellem htx og hhx.

Vil man afprøve gymnasiet og handelsskolen, vil det højst sandsynligt foregå i Varde. Vil man i stedet stifte bekendtskab med teknisk gymnasium eller en erhvervsuddannelse, foregår det i Esbjerg. Uanset om brobygningen skal foregå i Varde eller Esbjerg, forsyner vi eleven med et klippekort til bus eller tog, så man ikke behøver at cykle på hovedvejen om morgenen, hvor det er mørkt, og der er meget trafik.  

Da man skal bo på skolen i brobygningsugen, har man ikke mulighed for at vælge den skole, hvor man påtænker at tage sin ungdomsuddannelse, med mindre skolen ligger i Varde eller Esbjerg.