OSO

OSO

I 10. Klasse udarbejder eleverne en Obligatorisk Selvvalgt Opgave i daglig tale kaldet OSO. På samme måde som projektopgaven i 9. Klasse vil den blive bedømt med en skriftlig udtalelse og - hvis du ønsker det - en karakter.

I OSO-opgaven får du mulighed for at sætte ord på dine fremtidsdrømme med hensyn til valg af ungdomsuddannelse og ikke mindst fremtidigt erhverv. Med udgangspunkt i din uddannelsesplan skal du sætte dine uddannelsesønsker i perspektiv og undersøge, hvordan du bedst muligt får opfyldt din uddannelsesmæssige målsætning. Nogle uger før projektet starter får du forklaret af din vejleder, hvordan opgaven forløber, og hvilke krav der er til den. Derefter har du god tid til at skaffe oplysninger, bøger, materialer osv., inden projektforløbet går i gang. Du skal også lave en problemformulering, som skal godkendes af din vejleder mindst en uge før projektstart. Derudover skal du komme med et forslag til, hvilket produkt, du gerne vil præsentere.
Din opgave tager form i den uge, hvor du er i brobygning. Du skal altså arbejde med dit projekt sideløbende med brobygningsforløbet. Du har selv ansvaret for, at alt er klart, når dit projekt skal afleveres. Du kan dog hele tiden få vejledning og gode råd fra din lærer. Det er dog i sidste ende dit ansvar at bruge tiden igennem projektforløbet bedst - en tidsplan eller en logbog kan være en god hjælp til at holde styr på dit projekt, så du bliver i stand til at holde tidsfristen.

Som udgangspunkt arbejder du alene, men det kan også lade sig gøre at arbejde sammen to og to eller i en mindre gruppe.