Projektopgaven i 9. klasse

Projektopgaven i 9. klasse

Midt i skoleåret laver eleverne i vores to 9. klasser en projektopgave - på tværs af klasserne. På baggrund af et bredt formuleret, tværgående overemne vælger eleverne par- eller gruppevis et del-emne. Hertil laves en problemformulering, og i løbet af projektugen får eleverne mulighed for at afprøve projektarbejdsformen og fordybe sig i emnet.

Projektarbejdet afsluttes med en fremlæggelse for hele gruppen, der består af ca. 24 kammerater. Forældre er også meget velkomne til at overvære fremlæggelsen. Eleverne får en skriftlig projekt-udtalelse, samt en karakter, hvis de ønsker det.