Regler/forventninger

Regler/forventninger

Hverdagen bygger i høj grad på principperne om frihed under ansvar. Med 99 unge under samme tag er det dog nødvendigt med nogle hovedregler, som skal overholdes.

  • Ingen brug af alkohol og euforiserende stoffer hverken på skolen eller til og fra skolen
  • Ingen tobaksrygning på eller uden for skolen
  • Samfundets love og regler skal overholdes
  • Du skal behandle andre, som du vil, at de skal behandle dig

Overtrædelse af reglerne kan medføre bortvisning.