Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole er en selvejende institution. Det betyder, at der fra skolens start i 1960 har stået en kreds af mennesker bag skolen, og at denne kreds står bag skolens idegrundlag.

Denne skolekreds udgør skolens generalforsamling og har de beføjelser, som den for tiden gældende lovgivning giver den.

For at VGE også i fremtiden kan komme til at stå som en stærk og fremadrettet skole med rødder i det lokale samfund og i den brugerkreds, skolen har i dag, er det nødvendigt, at skolekredsen hele tiden får nye kræfter.

Hvem er et skolekredsmedlem?

  • Det er et menneske, der føler sig knyttet til og har lyst til at støtte VGE og derigennem støtte arbejdet med at give unge mennesker et indholdsrigt efterskoleliv på en fri skole.
  • Det er et menneske, der kan støtte det værdigrundlag, skolen udfører sin praksis efter.
  • Det er et menneske, der ønsker at være medlem, og som er blevet godkendt af skolens bestyrelse.
  • Det er et menneske, der er villig til at betale det årlige kontingent – p.t. 50 kr.

 Hvad indebærer et skolekredsmedlemskab?

  • Et skolekredsmedlem har en stemme på skolens generalforsamling.
  • Et skolekredsmedlem er valgbar til skolens bestyrelse.
  • Et skolekredsmedlem har ret til at få indsigt i skolens økonomi.
  • Et skolekredsmedlem får tilsendt skolens vedtægter, hovedtal for regnskabet, kulturkalender og anden relevant information
  • Gratis adgang til arrangementer på skolen – revy, forårskoncert og musical.


Iflg. vedtægternes § 2, stk. 2 skal medlemskab af skolekredsen formelt godkendes af bestyrelsen. Det sker i praksis på førstkommende bestyrelsesmøde efter at ansøgning er modtaget. Yderligere oplysninger og henvendelse om medlemskab kan fås enten hos skolen eller hos bestyrelsesformanden:

VGE, Gellerup Skolevej 10, 6800 Varde – tlf. 75 22 11 93 – e-mail: post@vge.dk

Gitte Thorup,tlf 28 55 75 22 - e-mail: gt@esbjerg.dk