Latin

Latin

Selvom latin ikke længere er et obligatorisk fag i gymnasiet, kan VGE tilbyde faget til elever både i 9. og 10. klasse.

Vælger du latin, vil dine sprogfærdigheder inden for områder som: fremmedordenes oprindelse og betydning, grammatik (stor ”overførselsværdi” til især tysk og fransk) og generelt sprogforståelse blive styrket.

Herudover vil du blive i stand til at læse simple latinske tekster, ligesom du vil få et vist kendskab til kulturelle og politiske forhold i Romerriget.

Vælger du latin, må du regne med en del forberedelse:

Nihil sine labore

(intet uden arbejde)

Vel mødt til latin!

FAKTA

Kan du forstå Latin, har du et godt udgangspunkt for at sætte dig ind i mange andre fremmedsprog.

Og så er Lars bare den lærer, der forstår at gøre det sjovt at lære Latin.