Tysk

Tysk

Formål
1. Eleverne opnår konkrete færdigheder i at læse, samtale, skrive et funktionelt og rimelig korrekt tysk. Det tilstræbes, at eleverne er velforberedte til videre tyske studier i gymnasiet.
2. Eleverne får et billede af den alsidige historie og kultur, som tysk er indgang til.
3. Eleverne oplever, at det er muligt og morsomt at tilegne sig et fremmedsprog.

Indhold
Undervisningen i sproglige færdigheder sigter på, at samtlige elever får det grundlæggende på plads, og desuden også, at de specielt interesserede får udfordringer.

Der undervises inden for emnekredse, som kan variere alt efter lærer og elevernes interesse. Der er fx læst tekster om: ungdomsliv, europæisk historie, gyserhistorie, internet og medier.

Lejrskolen i Berlin inddrages aktivt som del af tyskundervisningen.

Metode
Det er vigtigt simpelthen at kunne læse en tekst, og denne evne trænes både individuelt og i grupper. Der inddrages også film, billeder og lydbånd.

Der samtales med henblik på at gøre eleverne fortrolige med at tale tysk. Ind imellem arbejder vi med fremlæggelser, hvor fantasien kommer i sving, og alle kneb gælder. Der er blevet fremstillet dukketeater, små film, turistbrochurer og meget andet.

Der arbejdes med elevernes skriftlighed med hensyntagen til den enkeltes forudsætninger.

Vi laver af og til sproglig styrketræning, hvor vi øver alle de bøjninger og remser, som vi kan komme i nærheden af.

FAKTA

Når du vælger tysk i 10.klasse, kan du vælge at gå til prøve. Du kan også vælge at bruge din 9. klasses prøve til at blive optaget på gymnasiet eller en anden ungdomsuddannelse.