Trivselsudvalg

Trivselsudvalg

På VGE etableres ca. en måned efter skolestart et trivselsudvalg, som har til formål at skabe den størst mulige trivsel på skolen, samt at fremme demokratiforståelsen, medansvar og dialogen mellem elever og lærere.

Trivselsudvalget består af 1 elev fra hver kontaktgruppe, samt forstanderen Rasmus. Der vælges en trivselsudvalgs-formand, -næstformand og -sekretær, og hele udvalget afholder møder efter behov, samt fællesmøder for alle skolens elever hver 6. uge.

Trivselsudvalget arrangerer fælles aktiviteter (fx. musik-café, "hemmeligt" natløb, foredrags- og debataftener, temadag) og fester på skolen (fx. 60'er-, fastelavns- og galla-fest).